Frimo
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Tunelové debnenie - Köln
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Parabel