Telekomunikačné veže
Debnenie pre metro Dortmund
Tunelové debnenie - Katzenberg
Podvozky, radlice a ramená bágrov
Rôzne
Oceľové konštrukcie - Heineken
Parabel
Frimo