Telekomunikačné veže
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Leshoto
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Frimo
Tunelové debnenie - Katzenberg
Vozeň na armatúry- Malmö
Rôzne