Podvozky, radlice a ramená bágrov
Debnenie - Alžírsko
Telekomunikačné veže
Zásobníky - Nemecko
Frimo
Parabel
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Tunelové debnenie - Leshoto