Zásobníky - Nemecko
Rôzne
Debnenie - Alžírsko
Rôzne
Frimo
Tunelové debnenie - Köln
Oceľové konštrukcie - Heineken
Tunelové debnenie - Leshoto

Časti a súčasti rôznych strojov

Výroba častí a súčastí rôznych strojov (stavebných a lesných strojov, stroje na profilovanie tunelov, paletovacie vozíky, rámy strojov do automobilového priemyslu)