Protipožiarne klapky a vetracie žalúzie
Tunelové debnenie - Katzenberg
Debnenie - Alžírsko
Zásobníky - Nemecko
Zásobníky - Rakúsko
Kanalizačné debnenie - Singapur
Rôzne
Konštrukcia sedačkovej lanovky