Konštrukcia sedačkovej lanovky
Debnenie pre metro Dortmund
Kontajnery
Tunelové debnenie - Leshoto
Vozeň na armatúry- Malmö
Koncové debnenie
Rôzne
Tunelové debnenie - Katzenberg