Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie Gilder Gibe - Ethiópia
Kontajnery
Rôzne
Zásobníky - Nemecko
Oceľové konštrukcie - Heineken
Konštrukcia sedačkovej lanovky
Kanalizačné debnenie - Singapur