Tunelové debnenie - Köln
Vozeň na armatúry- Malmö
Debnenie pre metro Dortmund
Rôzne
Koncové debnenie
Parabel
Zásobníky - Nemecko
Tunelové debnenie - Leshoto