Tunelové debnenie - Katzenberg
Kanalizačné debnenie - Singapur
Zásobníky - Rakúsko
Debnenie pre metro Wien
Oceľové konštrukcie - Heineken
Kontajnery
Debnenie pre metro Dortmund
Podvozky, radlice a ramená bágrov