Telekomunikačné veže
Koncové debnenie
Zásobníky - Rakúsko
Tunelové debnenie - Katzenberg
Tunelové debnenie - Leshoto
Debnenie pre metro Wien
Tunelové debnenie - Köln
Debnenie pre metro Dortmund